รายวิชาที่เปิดสอน

ผู้เรียนสามารถเลือกรายการ รายวิชาที่ต้องการเข้าเรียนในรายวิชาล่าสุด หรือ คลิกเลือกที่เมนู "วิชาที่เปิดสอน" ในส่วนเมนูด้านบน
จากนั้นทำงาน เข้าสู้ระบบโดยใช้ Username และ Password ที่ผู้สอนได้กำหนดให้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เรียน-สอนออนไลน์

      จากนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการส่งเสริมการใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ โดยให้มีการนำระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง ซึ่งปัจจุบันเข้าถึงแหล่งความรู้ เพื่อการเรียนการสอน สามารถทำได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้โดยไม่จำกัดสถานที่

      จากความสำคัญนี้ทำให้ครูภาวินี พรมโคตรค้า โรงเรียนธาตุพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 19 ได้ทำการศึกษาวิจัย ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System) ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ร่วมกับทีมงานผู้เชียวชาญในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

เราจึงได้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (Responsive Web Design) และมีคุณสมบัติ เครื่องมือการทำงานเพื่อสนับสนุน ให้ผู้สอนออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอน ด้วยขั้นตอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว

ครูภาวินี พรมโคตรค้า ครูชำนาญการ

ครูภาวินี พรมโคตรค้า

Tabs Widget

Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac ac adipiscing nunc.

Pellentesque fermentum, ante ac felis consectetur id. Donec eget orci metusvivamus imperdiet.

Photo Stream