ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ krooparivut.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เรียน-สอนออนไลน์
      จากนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการส่งเสริมการใช้สื่

รายวิชาที่เปิดสอน

ผู้เรียนสามารถเลือกรายการ รายวิชาที่ต้องการเข้าเรียนในรายวิชาล่าสุด หรือ คลิกเลือกที่เมนู "วิชาที่เปิดสอน" ในส่วนเมนูด้านบน
จากนั้นทำงาน เข้าสู้ระบบโดยใช้ Username และ Password ที่ผู้สอนได้กำหนดให้