ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์

เป็นระบบการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูลในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระบบการจัดการเรียนการสอนนี้ ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษา ทบทวนเนื้อหา ฝึกทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบได้ตลอดเวลา


เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงกิจกรรม เนื้อหาบทเรียน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต

ระบบที่ปลอดภัย

เมื่อผู้เรียนได้ลงชื่อเข้าใช้ ผ่านระบบด้วย ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ถูกต้อง ระบบจะนำท่านเข้าสู่บทเรียน แบบฝึก และกิจกรรมต่างๆได้ทันที

ระบบจัดการที่สะดวกรวดเร็ว

การออกแบบและพัฒนาระบบ เน้นให้มีความ ง่ายในการจัดการ และเข้ากับระบบการศึกษาของประเทศไทย ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงกิจกรรมบทเรียนได้รวดเร็วมากขึ้น

เข้าสู่ระบบ สำหรับผู้เรียน

ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ ?

หากคุณได้แก้ไขอีเมล์ที่ใช้งานจริงแล้ว, คลิกที่นี่ เพื่อรับรหัสผ่านเดิมที่อีเมล์ขอบคุณ

เข้าห้องเรียน

subscribe to our weekly newsletter